Op Tik (Australia)

ออกแบบและผลิตโดย Streamline Beverage in Australia ซึ่งทาวเวอร์ Op Tik เป็นอะไรที่พิเศษไม่เหมือนใครที่ทำให้เห็นเบียร์อยู่เหนือทาวเวอร์อย่างเห็นได้ชัด

เบียร์ในแก้ว Op Tik ได้ล้อมรอบโดยวัสดุเก็บความเย็น Op Tik เหมาะสาหรับการติดตั้งกับเครื่องทาความเย็นทั้งระบบน้าแข็งหรือไกลคอล

ส่วนที่แยกออกมาจากตัวแก้วของ Op Til ทามาจากสแตนเลส 100% และไม่มีส่วนไหนขยับได้

ในส่วนของตัวแก้วสามารถทาความสะอาดได้ง่าย และมีตัวป้องกัน UV (by 3M) อยู่ภายในแก้ว ซึ่งป้องกันได้ถึง 99% เลยทีเดียว

สิทธิ์นี้เป็นของ Op Tik ในออสเตรเลีย อเมริการ และอังกฤษ