Home Accessories Draught Beer Agitators

Agitators

Agitators (ปั๊มพ์สำหรับ 2 หน้าที่) ใช้งานด้วย 2 เป้าหมาย:

  1. เพื่อหล่อเลี้ยงน้ำเย็นรอบท่อเบียร์ในถังเครื่องทำความเย็น
  2. เพื่อสูบน้ำเย็นจากท่อขึ้นมาที่ทาวเวอร์ (หัวจ่าย) และดึงกลับลงไปในถัง เพื่อทำให้เบียร์เย็นตั้งแต่ถังเบียร์จนถึงแก้ว

ผู้ขายสินค้าชาวอิตาลี Samec & Saber ได้สร้างตัวกวนน้ำ-สูบน้ำ คุณภาพสูงมาเกือบ 2 ทศวรรษ พว พวกเขาเรียกตัวเองว่า “A Company of Know How” ในการลงทุนกับผลลัพธ์ที่ช่วยแบ่งแยกประเภทต่างๆ ถึงแม้จะมีสินค้าหลากหลายมาตรฐาน Samec & Saber ก็ได้นำสินค้าที่สามารถยืดหยุ่นการใช้งานได้ดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: http://www.saberpumps.com/ 

 

File for Download: