Home Pressure regulators

Pressure regulators

Pressure regulators หรือ ตัวควบคุมแรงดัน มีความจำเป็นในการควบคุมความดันที่เหมาะสมให้กับเบียร์ โดยทางเพรสแมนได้นำเข้าสินค้าจากแบรนชั้นนำอย่าง Micro Matic และ TOF  เพื่อไว้จำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง Primary regulators และ Secondary regulators

ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้ ตัว Regulators แบบทางเดียว แต่ทั้งนี้ ตัว Regulators ยังสามารถช่วยควบคุมแรงดันให้กับเบียร์แต่ละชนิดในสถานที่ที่มีการติดตั้งระบบใหญ่ๆได้ 

ป็นที่ทราบกันดีว่า เวลาที่เราจะกดเบียร์สดเพื่อเสริฟ แล้วปรากฎว่า เกิดเป็นฟองเบียร์มากเกินไป สาเหตุหลัก (ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงสาเหตุนี้เท่านั้น) มักจะเกิดจากการที่แรงดัน CO2 ที่ไม่เหมาะสมในถังเบียร์ ซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิของเบียร์ เทคนิคของเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะใช้วิธีปรับค่าแรงดัน CO2 เองเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การจำไม่ได้ว่าตนเองปรับไปเมื่อใดและต้องปรับที่เท่าใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งการปรับค่าแรงดันเองหรือการตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ อาจจะทำให้เบียร์เกิดฟองมากเกินไป หรือความซ่ามากเกินไปจนทำให้เบียร์สดเสียรสชาตินั่นเอง