Home Wall mounted taps

Wall mounted taps

สำหรับบางสถานที่อาจจะเหมาะสมที่จะมีก๊อกเบียร์ติดตั้งบนผนัง และเราสามารถช่วยคุณออกแบบหรือปรับแต่งการวางตำแหน่งให้เหมาะสม ไม่ว่าห้องเก็บถังเบียร์จะอยู่ด้านหลังผนังหรือที่อื่นๆ

คุณสามารถปรึกษาและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้

ฟูลมูน ภูเก็ต ห้องเย็นจะอยู่หลังติดกับบาร์ และมีเกย์วัดความดันแยกสำหรับต่อกีอก
   

เลท เดอะ บอย ดราย กรุงเทพฯ ถังเบียร์แช่เก็บในตู้แช่เย็น พร้อมกับมีเครื่องทำความเย็น U21 เพื่อให้เบียร์เย็นอีกที แล้วส่งต่อเบียร์เย็นสู่ท่อไพทอนไปยังก๊อก

และมีเกย์วัดความดันแยกสำหรับต่อกีอก

   

แฮร์ ออฟ เดอะ ด็อก กรุงเทพฯ มีห้องเย็นเก็บถังเบียร์แยกออกมา พร้อมด้วย U14 ระบบเครื่องทำความเย็นไกลโคล เพื่อรักษาความเย็นไปสู่บาร์และก๊อก

เพราะเป็นระบบที่ไกล จึงมีFOB เพิ่มเข้ามา และมีเกย์วัดความดันแยกสำหรับต่อกีอก

   

แผ่นชุบทอง

 

 

 

 

 

Copper coated SS board for wall taps

แผ่นชุบทองแดง

แผ่นชุบด