Lindr under counter wet coolers

Lindr มีการแบ่งประเภทของเครื่องทำความเย็นใต้เคาน์เตอร์ให้เหมาะสมอย่างหลากหลาย โดยเครื่องทำความเย็นพวกนี้จะมีความสูงที่เหมาะสมสำหรับบาร์ที่มีความสูงไม่มาก

Description Model / Reference    

Lindr AS-40

Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 02204

2 coils

20 (l/h)

1/8 (Hp)

6 m

8/8

11 l.

4-8 kg

400x270x395 mm

18.0 kg

Lindr AS-40 เหมาะสำหรับ 1 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 330 มล./ครั้ง
 
Description Model /  Reference    

Lindr AS-80

Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 02211

4 coils

40 (l/h)

1/4 (Hp)

6 m

11/11/8/8

18 l.

5-10 kg

530x330x475 mm

26.0 kg

Lindr AS-80 เหมาะสำหรับ 2 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 500 มล./ครั้ง
 
Description Model /  Reference    

Lindr AS-110 Inox

Tropical Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 02187

6 coils

55 (l/h)

1/3 (Hp)

6 m

14/14/11/11/8/8

30 l.

10-20 kg

640x450x480 mm

32.0 kg

Lindr AS-110 Inox เหมาะสำหรับ 3-4 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 500 มล./ครั้ง.
 
Description Model /  Reference    

Lindr AS-160 Inox

Tropical Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 02233

6 coils

80 (l/h)

3/4 (Hp)

8 m

19/19/14/14/10/10

45 l.

10-30 kg

730x455x585 mm

44.5 kg

Lindr AS-160 Inox เหมาะสำหรับ 4-5 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 500 มล./ครั้ง.
       
Description Model /  Reference    

Lindr CWP-100

Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 00507

3 coils

50 (l/h)

1/3 (Hp)

6 m

14/14/14

9 l.

0-2 kg

275x340x610 mm

29.0 kg

เหมาะสำหรับ 2 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ 2 ขด กับ 500 มล./ครั้ง และ ท่อ 1 ขด กับ 330 มล./ครั้ง
       
Description Model /  Reference    

Lindr CWP-200

Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 00476

6 coils

70 (l/h)

3/4 (Hp)

6 m

20/20/20/10/10/10

17 l.

0-5 kg

330x420x680 mm

37.5 kg

 

Lindr CWP-200 เหมาะสำหรับ 4 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 500 มล./ครั้ง
       
Description Model /  Reference    

Lindr CWP-200 mobile

Tower Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 00478

2 coils/taps

70 (l/h)

3/4 (Hp)

6 m

20/20

17 l.

0-5 kg

330x400x1490 mm

52.0 kg

เหมาะสำหรับ 2 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 500 มล./ครั้ง
       
Description Model /  Reference    

Lindr AS-45

Green Line

สมรรถนะของเครื่อง

ขนาดเครื่องทำความเย็น

ปั้มดูด&กวนน้ำ

ความยาวของท่อ (ม)

ขนาดถังบรรจุน้ำ

ปริมาณน้ำแข็ง

ขนาด (กxยxส)

น้ำหนักt

VCH 02207

2 coils/taps

20 (l/h)

1/8 (Hp)

No

8/8

11 l.

4-8 kg

440x270x435 mm

21.0 kg

เหมาะสำหรับ 2 เบียร์ ด้วยการเชื่อมต่อท่อ กับ 330 มล./ครั้ง
       

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.lindr.cz

File for Download: