Lindr under counter wet coolers

Lindr มีการแบ่งประเภทของเครื่องทำความเย็นใต้เคาน์เตอร์ให้เหมาะสมอย่างหลากหลาย โดยเครื่องทำความเย็นพวกนี้จะมีความสูงที่เหมาะสมสำหรับบาร์ที่มีความสูงไม่มาก

  • Lindr AS-40 เครื่องทำความเย็นที่มี 2 ท่อ และระบบทำความเย็นที่ปริมาณเบียร์ได้ 20 ลิตรต่อชั่วโมง ความสูงน้อยกว่า 40 เซ็นติเมตร
  • Lindr AS-80 เครื่องทำความเย็นที่มี 4 ท่อ และระบบทำความเย็นที่ปริมาณเบียร์ได้ 40 ลิตรต่อชั่วโมง ความสูงน้อยกว่า 50 เซ็นติเมตร
  • Lindr AS-110 Tropical เครื่องทำความเย็นที่มี 6 ท่อ และระบบทำความเย็นที่ปริมาณเบียร์ได้ 60 ลิตรต่อชั่วโมง ความสูงน้อยกว่า 50 เซ็นติเมตร
  • Lindr AS-160 Tropical เครื่องทำความเย็นที่มี 6 ท่อ และระบบทำความเย็นที่บริมาณเบียร์ได้ 80 ลิตรต่อชั่วโมง ความสูงน้อยกว่า 65 เซ็นติเมตร
  • เครื่องทำความเย็น Lindr CWP เป็นมากกว่าเครื่องทำความเย็นธรรมดา ด้วยการออกแบบและคุณภาพการผลิต ความสมบูรณ์ทางนวัตกรรมของเครื่องทำความเย็นนี้ ทำให้มีประสิทธิภาพที่สูง น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และการออกแบบที่เรียบง่าย เครื่องทำความเย็นขนาดเล็กที่สุด CWP-100 สามารถทำความเย็นปริมาณเบียร์ได้ 50 ลิตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งเหมาะสาหรับการทำกิจกรรมอย่างแน่นอน เครื่องทำความเย็นรุ่นนี้ไม่จาเป็นต้องสร้างน้ำแข็งเหมือนเครื่องทำความเย็นทั่วไป เครื่องทำความเย็นนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ 30 นาทีหลังจากเปิดสวิตซ์ใช้งาน
  • CWP-100 มาพร้อมกับ 3 ท่อ ปริมาณเบียร์เย็นๆ ได้ถึง 50 ลิตรต่อชั่วโมง
  • CWP--200 มาพร้อมกับ 6 ท่อ ปริมาณเบียร์เย็นๆ ได้ถึง 100 ลิตรต่อชั่วโมง

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.lindr.cz/products/water