Home Accessories Draught Beer Cleaning powder

Cleaning powder

คุณสมบัติของการล้าง โดยใช้ผงในธุรกิจน้ำอัดลมและเบียร์

ระบบล้างทำความสะอาดโดยการใช้สีเป็นตัวชี้ ระดับของความสะอาด เป็นระบบทำความสะอาดแบบที่ทันสมัยและการเกิดระเหิด เป็นการควบคุมด้วยระบบสีแบบเรียลไทม์ โดยใช้สีเป็นตัวควบคุม

วิธีการล้างแบบเปลี่ยนสี เป็นตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับของสีที่จะแสดงให้เห็นถึงการปนเปื้อนใดๆ ในท่อ จึงให้ความเป็นได้ในการควบคุมความสะอาดในทันที ดังนั้นช่างที่บริการสามารถตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์จ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายถึงการควบคุมคุณภาพได้ดีมากขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่เหมาะสมต่อลูกค้า โดยการรับประกันเครื่องดื่มที่สะอาดและความสุขของลูกค้า

การตรวจสอบขั้นตอนการทำความสะอาดและการตรวจสอบที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้สี โดยปราศจากคลอรีนและการใช้ออกซิเจน

ขั้นที่ 1

เติมผง

นำภาชนะที่สะอาดเติมน้ำอุ่น 1.2 แกลลอน (100 F) ใส่ผง TM DESANA MAXfp 1.6 ออนซ์ (45 กรัม = 1 ซอง)

ขั้นที่ 2

เขย่า : สารละลายสีม่วง

ปิดภาชนะ และเขย่าผสมให้เข้ากัน น้ำจะเป็นสีม่วง

ขั้นที่ 3

แนบภาชนะ/บาร์เรล

ใส่หัวภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม เช่น ถังเบียร์ ภายใต้แรงดัน CO2 ที่จะทำความสะอาดภาชนะ

ขั้นที่ 4

เปิดหัวก๊อก

เปิดหัวก๊อกแล้วให้มันทำงานไปเรื่อยๆ ถ้าสกปรกมาก จะกลายเป็นสีเหลือง

ขั้นที่ 5

ทิ้งไว้ 3 นาทีแล้วรอให้เปลี่ยนเป็น สีเขียว

ปิดก๊อก ทิ้ง TM DESANA MAXfp แล้วรอให้ทำความสะอาด 3 นาที TM DESANA MAXfp จะแก้ปัญหาในระหว่างนั้นและจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เติมน้ำยาในท่ออีกครั้งด้วย TM DESANA MAXfp แล้วทิ้งไว้อีก 3 นาที

ขั้นที่ 6

ทำซ้ำจนไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวอีก

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5 เพื่อทำความสะอาดจนไม่เป็นสีเขียวอีก

ขั้นที่ 7

เสร็จแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอีกครั้ง

ท่อได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นวลา 3 นาที

ขั้นที่ 8

ล้างด้วยน้ำเปล่า

ล้างออกด้วยน้ำดังนี้ สาหรับท่อขนาด 7 มม. ใช้น้ำอย่างน้อย 200 มล. และสูงสุดไม่เกิน 1,000 มล. ต่อเมตรของท่อ ตรวจสอบการล้างโดยใช้แถบทดสอบค่า pH ความเป็นกรดด่างของน้ำที่ล้างออกจะสอดคล้องต่อความเป็นกรดด่างของน้ำประปาเดิม

 

Compliant with DIN 6650 and HACCP norms.

For more details please click here: http://www.thonhauser.net/en/products/dispensing-hygiene/tm-desana-max-fp/